Sự kiện

Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2014 - 2015

Hòa Thuận - 24/11/14

  

   Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, sáng ngày 23/11/2014 chính quyền cùng công đoàn đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2014 – 2015, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đã đề ra năm học 2013 - 2014, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học 2014 – 2015. Đ/c Mai Thị Yến Lan - Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng thi đua đã phát động thi đua năm học 2014 – 2015 và ký  kết hợp đồng trách nhiệm giữa BGH và Công


Đọc tiếp