Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 1, năm 2018 - Trường CĐSP Sóc Trăng

Thông báo mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018

Chúc mừng năm mới 2018

Hội nghị tổng kết công tác đảng của Đảng ủy Trường CĐSP Sóc Trăng năm 2017

Trường CĐSP Sóc Trăng long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm học 2017 - 2018

change background image color
29_01
29_02
29_03
29_04
29_05
29_06
29_07
29_08
8-3
ATCN01
ATCN02
ATCN03
AV_18A
AV_18B
B01
B02
B04
B05
B06
B08
B20171
B201710
B201711
B201712
B201713
B201714
B201715
B20172
B20173
B20174
B20175
B20176
B20177
B20178
B20179
BD01
BD02
BD03
BD04
BD05
BDQL01
BDQL02
BDQL03
BDQL04
BDQL07
BDQL08
BDQL09
BDQL10
BDQL11
BDQL12
BDQL13
BDQL14
BDQl06
BTT01
BTT02
BTT04
BTT06
BTT07
BTT08
CBQL01
CBQL02
CBQL03
CBQL04
CBQL05
CBQL06
CBQL07
CBQL08
CBQL09
CBQL10
CBQL11
CBQL13
CBQL14
CBQL15
CBQL16
CBQL17
CBQL18
CC1701
CC1702
CC1703
CC1704
CC1705
CC1706
CC1707
CC1708
CC1709
CC1710
CC1711
CC1712
CC1713
CC1714
CC1715
CCB01
CCB0107
CCB02
CCB0207
CCB03
CCB0307
CCB04
CCB0407
CCB05
CCB0507
CCB06
CCB0607
CCB07
CCB0707
CCB08
CCB0807
CCB09
CCB0907
CCB10
CCB11
CCB12
CCVC02
CCVC03
CCVC08
CCVC09
CCVC10
CCVC11
CCVC12
CCVC13
CCVC14
CCVC15
CCVC16
CCVC17
CCVC18
CCVC19
CCVC20
CCVC21
CCVC22
CNNX02
CNNX03
CNTT01
CNTT02
CNTT03
CNTT04
CNTT05
CNTT06
CNTT07
CNTT08
CNTT09
CNTT10
CNTT11
CTD01
DB01
DB02
DB03
DB04
DHCD001
DHCD002
DHCD003
DHCD004
DHCD005
DHCD006
DHCD007
DHCD008
DHCD009
DHCD01
DHCD010
DHCD011
DHCD012
DHCD013
DHCD014
DHCD015
DHCD016
DHCD017
DHCD018
DHCD03
DHD01
DHD02
DHD03
DHD04
DHDOAN01
DHDOAN02
DHDOAN03
DHDOAN04
DHDOAN05
DHDOAN06
DHDOAN07
DHDOAN08
DHDOAN09
DHDOAN10
DHTN1803
DHTN1804
DHTN1805
DHTN1807
DHTN1808
DHTN1809
DHTN1810
DHTN1811
DHTN1812
DHTN1813
DHTN1814
DHTN1815
DHTN1816
DHTN1817
DHTN1818
DHTN1819
DHTN1820
DHTN1821
DHTN1822
DOAN01
DOAN02
DOAN03
DOAN05
DSCN1594--
DVL01
GL02
GL03
GL06
GL07
GL08
GL09
GL10
GL11
GL13
GL14
GL15
GLTDTT01
GLTDTT02
GLTDTT03
GLTDTT04
GLTDTT05
GLTDTT06
GLTDTT07
GLTDTT08
GLTDTT09
GLTDTT10
GLTDTT11
GLTDTT12
GLTDTT13
GLTDTT14
GLTDTT15
GLTDTT16
GLTDTT17
GLTDTT18
GLTDTT19
GLTDTT20
GLTDTT21
GLTDTT22
GLTDTT23
GLTDTT24
GLTDTT25
GLTDTT26
GV01
HM01
HM02
HM03
HM04
HM05
HM83_01
HM83_02
HM83_03
HM83_04
HM83_05
HM83_06
HM83_07
HM83_08
HM83_09
HM83_10
HM83_11
HM83_12
HM83_13
HM83_14
HM83_15
HM83_16
HM83_17
HM83_18
HM83_19
HM83_20
HM83_21
HM83_22
HM83_23
HM83_24
HM83_25
HM83_26
HM83_27
HM83_28
HM83_29
HM83_30
HM83_31
HM83_32
HM83_33
HM83_34
HMLN01
HMLN02
HMLN03
HMLN04
HMLN05
HMLN06
HMLN07
HMLN08
HMLN09
HMLN10
HMLN11
HMLN12
HMLN13
HMLN14
HMLN15
HMLN16
HMLN17
HMLN18
HMLN19
HMND01
HMND02
HMND03
HMND04
HN01
HN02
HN03
HN04
HN05
HN06
HN07
HN08
HN09
HSSV0118
HSSV02
HSSV0218
HSSV03
HSSV0318
HSSV04
HSSV0418
HSSV05
HSSV0518
HSSV06
HSSV07
HSSV09
HSSV10
HSSV11
HSSV13
HSSV14
HSSV16
HSSV17
HSV01
HSV02
HSV03
HSV06
HSV07
HSV08
HSV09
HSV13
HSV15
HSV16
HSV17
HSV18
HT03
HTDoan01
HTDoan02
HTDoan03
HTDoan04
HTDoan05
HTDoan06
HTSV01
HTSV02
HTSV03
HTSV04
HTSV05
HTSV06
HTSV07
HTSV08
HTSV09
HTSV10
HTSV11
HT_01
HT_02
HT_04
HT_05
HT_06
HT_07
HT_08
HT_09
HT_10
HT_11
HT_12
HT_13
HT_14
HT_15
HT_16
HT_17
HT_19
HT_20
HT_21
HT_22
HT_23
HT_24
HX01
HX02
HX03
HX04
HX05
HX06
HX07
HX08
HX09
HX10
Hienmau
Hinh_1
Hinh_2
Hinh_21
Hinh_22
Hinh_3
Hinh_33
Hinh_4
Hinh_44
Hinh_5
Hinh_6
Hinh_7
Hinh_8
IMG_17
IMG_2
IMG_25
IMG_9
K1901
K1902
K1903
K1904
K1905
K1906
K1907
K1908
K1909
K1910
K1911
K1912
K1913
K1915
K1916
K1917
KG001
KG003
KG004
KG005
KG006
KG007
KG008
KG009
KG010
KG011
KG012
KG013
KG014
KG015
KG016
KG017
KG018
KG019
KG020
KG021
KG1701
KG1702
KG1703
KG1704
KG1705
KG1706
KG1707
KG1708
KG1709
KG1710
KG1711
KG1712
KG1713
KG1714
KG1715
KG1716
KG1717
KG1718
KG1719
KG1720
KG1721
KG1722
KG1723
KG1724
KG1725
KG1726
KG1727
KG_01
KG_02
KG_03
KG_04
KG_05
KG_06
KG_07
KG_08
KG_09
KG_10
KG_11
KG_12
KG_13
KG_14
KG_15
KG_16
KG_17
KN01
KN02
KN03
KNHV01
KNHV02
LTA01
LTA02
LTA03
LTA05
LTA06
LTA07
LTA08
LTA09
LTA10
LTA11
LTA12
LTA13
LTA14
LTA15
LTA16
LTA17
LTA18
LTA19
LTA20
Lich_thi_CDTC_thang_12.2016
Logocdspst
M01
M02
M03
M04
MN_18A
MN_18B
MT01
MT02
MT03
MT04
MT05
MT06
MT07
MT08
NCNX01
NGVN01
NGVN02
NGVN03
NGVN04
NGVN05
NGVN06
NGVN07
NGVN08
NGVN09
NGVN10
NGVN11
NGVN12
NGVN13
NGVN14
NGVN15
NGVN16
NGVN17
NT11803
NT1801
NT1802
NVSP01
NVSP02
NVSP04
NVSP05
NVSP06
NVSP07
NVSP08
NVSP09
NVSP11
NVSP12
NVSP13
NVSP14
NVSP15
NVSP16
NVSP17
NVSP18
NVSP19
NVSP20
NVSP21
NVSP22
NVSP23
NVSP24
NVSP25
QLGD01
QLGD02
QLGD03
QLGD04
QLGD05
RNV01
RNV02
RNV03
RNV04
RNV05
RNV06
RNV07
RNV08
RNV09
RNV10
RNV11
RNV12
RNV13
RNV14
RNV15
RNV16
SACH01
SACH02
SACH03
SACH04
SACH05
SACH06
SACH07
SACH08
SACH09
SACH10
SACH11
SACH12
SACH13
SHCD02
SKCM01
SKCM02
SKCM03
SKCM04
SKD01
SKD02
SKD03
SKD04
SV0118
SV0218
SV0318
SV0418
SV0518
SV0619
SV0718
SV0818
SVTN01
SVTN02
SVTN03
SVTN04
SVTN05
SVthanhlich2
TA01
TA02
TA03
TA04
TA05
TA06
TA07
TA08
TA09
TA10
TA11
TA12
TA13
TA14
TDK501
TDK503
TDK504
TDK505
TDK506
TDK507
TDK508
TDK509
TDK511
TDK512
TDK514
TDT01
TDT02
TDT03
TDT04
TDT05
TDT06
TDT07
TDT08
TDT10
TDT11
TDT12
TET01
TET02
TET03
TET04
TET05
TET06
TET07
TET08
THCD01
THCD02
THCD03
THCD04
THCD05
THCD06
THCD07
THCD08
THCD09
THCD10
TH_18A
TH_18B
TKD01
TKD0118
TKD02
TKD0218
TKD0318
TKD04
TKD0418
TKD05
TKD0518
TKD06
TKD0618
TKD07
TKD0718
TKD08
TKD0818
TKD0918
TKD1018
TKD1118
TKD1218
TKD1318
TNDT01
TNDT02
TNDT03
TNDT04
TNDT05
TNDT08
TNDT09
TNDT10
TNDT11
TNDT12
TNDT13
TNDT14
TNDT15
TNDT16
TNDT17
TNDT18
TNDT19
TNK201
TNK2010
TNK2011
TNK2012
TNK2013
TNK2014
TNK2015
TNK2016
TNK2017
TNK202
TNK203
TNK204
TNK205
TNK206
TNK207
TNK208
TNK209
TSMT01
TSMT02
TSMT03
TSMT04
TSMT05
TSMT06
TSMT07
TT01
TT02
TT03
TT04
TXMT01
TXMT02
TXMT03
TXMT04
TXMT05
Tin_18
VN01
VN02
VN03
VN04
VN05
VN06
VN07
VN08
VN09
VN10
VN11
VN12
VN13
VN14
VN15
VN16
VN17
VN1701
VN1702
VN1703
VN1704
VN1705
VN1706
VN1707
VN1708
VN1709
VN1710
VN1711
VN1712
VN1713
VN1714
VN1715
VN1716
VN1717
VN1718
VN1719
VN1720
VN1721
VN1722
VN1723
VN1724
VNG01
VNG02
VNG03
VNG04
VNG05
VNG06
VNG07
VNG08
VNG09
VNG10
VNG11
VNG12
VNG13
VNG14
VNG15
VNG16
VNG17
VNG18
VNG19
VNG20
VNG21
VNG22
VNG23
VNG24
VNG25
VNG26
VNG27
VNG28
VNG29
VNG30
VNN01
anh01
anh02
anh03
anh04
anh05
anh1
anh11
anh2
anh3
anh4
anh5
anh6
anh7
b03
b05
b07
b08
b09
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b17
b18
cd01
cd02
cd021
cd03
cd04
cd05
cd06
cd07
clb
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
d10
d11
d12
d13
dd01
dd02
dd03
dd04
dd05
dd06
dh01
dh02
dh03
dh04
dh05
dh06
dh07
dh08
dh09
dh10
dv01
dv02
dvan01
dvan02
hinh1
hinh2
hinh3
hinh4
hinh5
hinh6
hinh7
hinh8
hinh9
hinh_01
hinh_02
hinh_03
hinh_04
hinh_05
ht01
ht02
ht04
ht05
ht06
icon_new
mx01
mx02
mx03
mx04
mx05
mx06
mx07
mx08
mx09
mx10
mx11
mx12
mx13
mx14
mx15
mx16
mx17
mx18
mx19
mx20
mx21
mx22
mx23
mx24
mx25
mx26
mx27
mx28
mx29
mx30
mx31
mx32
mx33
mx35
new_1
new_icon
op01
op02
op04
op05
op06
op07
op08
op09
op10
op11
pb01
pb02
pb03
pb04
pb05
pb06
ppc01
ppc03
ql00
ql01
ql02
ql03
ql04
ql05
ql06
ql07
ql08
ql09
ql10
ql11
ql12
sh01
shcd01
shcd011
shcd012
shcd013
shcd03
shcd04
shcd05
sv01
sv02
sv03
sv04
sv05
sv06
sv07
sv08
sv09
sv10
sv11
sv12
sv13
thuctek18
tstc02
tstc03
tstc04

Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm cử 30 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

Thực hiện kế hoạch số 179-KH/KCCQ, ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Đoàn khối Các cơ quan Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016, sáng ngày 05 tháng 7 năm 2016, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng đã cử 30 sinh viên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Tham gia cùng với những tình nguyện viên của trường CĐSP Sóc Trăng, còn có 10 học sinh trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng.
Đây là đợt Đoàn trường chủ công trong chiến dịch về lực lượng và vận động các nguồn lực tham gia hỗ trợ cho các tình nguyện viên trong thời gian từ ngày 05/7 đến ngày 20/7/2016.
Dự kiến các em sẽ tham gia các hoạt động: phối hợp thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường an toàn giao thông”; thực hiện công trình cột cờ Tổ quốc, thắp sáng đường quê; hỗ trợ trồng cây xanh; thực hiện các công trình vì nông thôn mới, phát hoang lộ giao thông nông thôn, hỗ trợ thực hiện các phần việc chăm sóc các gia đình chính sách, chăm sóc các em thiếu niên nhi đồng...
Từ nhiều năm qua, Đoàn trường đều cử lực lượng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động tình nguyện này, đoàn viên thanh niên có dịp đóng góp công sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp một phần công sức vào xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, rèn kỹ năng sống cho sinh viên, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện để tăng cường tập hợp gắn kết sinh viên, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong xã hội.
Đây là hoạt động thực sự thiết thực, hữu ích, vừa tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới; vừa là cơ hội để đoàn viên, thanh niên tự trải nghiệm thực tế qua quá trình cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân và đoàn viên thanh niên tại địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết trong một tập thể thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

SVTN04

SVTN02

SVTN01

SVTN05

SVTN03

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.