Bài viết

1 Danh sách nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên tháng 11/2014
2 Danh sách nâng phụ cấp thâm niên giảng dạy
3 Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp sư phạm hệ VLVH tháng 11/2014
4 Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp sư phạm tháng 11/2014
5 Cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A-B Khóa 18/2014
6 Thông báo danh sách điều chỉnh phụ cấp thâm niên tháng 10/2014
7 Thông báo của Trung tâm Hỗ trợ Học tập (KLF)
8 Danh sách các nhóm thực tập ở Vị Thủy
9 Thông báo nghỉ lễ Đôl-ta cho sinh viên dân tộc Khmer
10 Danh sách học viên lớp TCMN Vị Thủy 2012 đi thực tập
11 Khai giảng khóa 19/2014 các lớp Anh văn & Tin học chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B
12 Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014
13 Về việc nhận Giấy chứng nhận LĐTT năm học 2013-2014
14 Thông tin về hồ sơ nguyện vọng bổ sung (tuyển sinh 2014)
15 Kết quả kỳ thi tốt nghiệp TC&CĐ sư phạm hệ VLVH, kỳ thi tháng 8/2014
16 Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014
17 Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A - B Khóa 18/2014
18 Danh sách công nhận xét khen thưởng năm học 2013 - 2014 (của Sở GD&ĐT)
19 Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên ở nội trú năm học 2014 - 2015
20 Thông báo về việc trả phép hè và tham gia Tuần Sinh hoạt Công dân HSSV năm học 2014 – 2015
21 Điểm thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014 (kỳ thi trong các ngày 14-17/7/2014)
22 Danh sách chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm (VLVH) _Kỳ thi ngày 02-03/8/2014
23 Danh sách chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm (VLVH) _Kỳ thi ngày 02-03/8/2014
24 Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp trung cấp sư phạm và CĐ sư phạm hệ VLVH (tháng 8/2014)
25 Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp trung cấp sư phạm và CĐ sư phạm hệ VLVH (tháng 8/2014)
26 Cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn & Tin học trình độ A Khóa 17/2014
27 Thông báo kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên K17 và lễ tổng kết khóa học, trao bằng tốt nghiệp
28 Nộp thành tích tập thể đề nghị danh hiệu Tập thể LĐTT
29 Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn, Tin học trình độ A Khóa 17/2014
30 Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
31 Thông báo về môn thi Năng khiếu (ngành GD Mầm non) tuyển sinh cao đẳng chính quy 2014 tại Trường CÐSP Sóc Trăng
32 Hồ sơ xét Lao động tiên tiến năm học 2013 - 2014
33 Việc cung cấp bài viết cho trang web của nhà trường
34 Thông báo về việc đăng ký ở khu nội trú hè 2014
35 Kết quả thi tuyển sinh cao đẳng hệ VLVH tại Trường CÐSP Sóc Trăng năm 2014
36 Kết quả thi đại học liên thông liên kết với ĐH Đồng Tháp tại Trường CÐSP Sóc Trăng, kỳ thi ngày 03,04/5/2014
37 Kế hoạch tổ chức lễ sơ kết HKII và tổng kết năm học 2013 - 2014
38 Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên K17 (Năm học 2013 – 2014)
39 Lịch thi kết thúc môn học (các lớp liên thông lên ĐH) liên kết với ĐH Đồng Tháp
40 Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học trình độ A Khóa 17/2014
41 Tổng hợp tình hình thăm sinh viên nội - ngoại trú lần 2, năm học 2013 - 2014
42 Lịch thi tuyển sinh cao đẳng VLVH năm 2014
43 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 4/2014)
44 Danh sách nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, tháng 5 năm 2014
45 Lịch thi tuyển sinh ĐH Đồng Tháp (đào tạo liên thông năm 2014) tại Trường CÐSP Sóc Trăng
46 Lịch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông (liên kết đào tạo với Trường ĐH Đồng Tháp)
47 Quyết định cho sinh viên dân tộc Khmer nghỉ Tết Chôl-chnăm-thmây năm 2014
48 Thông báo về việc gửi bài đăng cho website Trường
49 Cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn & Tin học trình độ A Khóa 16/2013
50 Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CÐSP Sóc Trăng
51 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 03/2014)
52 Thông báo về Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học ngành GD Mầm non
53 Danh sách dự kiến nâng lương năm 2014
54 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 02/2014)
55 Kết quả tốt nghiệp ĐH Mầm non (liên kết đào tạo với ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
56 Lịch học ngày thứ bảy, chủ nhật cho các lớp liên thông lên đại học (liên kết với trường ĐH Đồng Tháp)
57 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014
58 Danh sách CB-VC có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch 2014
59 Kết quả đạt kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học trình độ A Khóa ngày 12/1/2014
60 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 01/2014)
61 Khai giảng Khóa 17/2014 (24/2/2014) các lớp Anh văn, Tin học trình độ A, B
62 Về lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH liên thông cho sinh viên liên kết đào tạo của ĐH Đồng Tháp tại Trường CÐSP Sóc Trăng (Khóa học 2011-2013)
63 Về lễ trao bằng cho các học viên tốt nghiệp trong kỳ thi tháng 11/2013
64 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 12)
65 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập
66 Kết quả kỳ thi tốt nghiệp ngày 23,24/11/2013
67 Tổ chức kiểm tra cấp CC Tin học, Ngoại ngữ trình độ A - Khóa 16/2013
68 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 11)
69 Lịch thi tốt nghiệp của lớp đại học GDMN 3 của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh (liên kết đào tạo tại Trường CÐSP Sóc Trăng)
70 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 10)
71 Thông báo về thuế thu nhập cá nhân
72 Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng,TC sư phạm tháng 11/2013
73 Cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A Khóa 15/2013
74 Tổ chức triển khai công tác bảo hiểm y tế cho toàn sinh viên
75 Tổ chức khám sức khỏe cho SV mới trúng tuyển
76 Thực hiện việc tuyền truyền phòng chống tham nhũng năm 2013
77 Thông báo nhắc nhở các bộ phận cung cấp bài viết cho trang web của Trường
78 Thông báo về việc thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP
79 Triển khai nội dung và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tự đánh giá
80 Thông báo về điểm chuẩn và kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 (tuyển sinh chính quy năm 2013 )
81 Hướng dẫn thay đổi mật khẩu thẻ thư viện
82 Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2012-2013
83 Khai giảng Khóa 16/2013 (23/9/2013) các lớp Anh văn, Tin học trình độ A, B
84 Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2013
85 Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học trình độ A - Khóa 15/2013
86 Kết quả thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm, kỳ thi tháng 8/2013
87 Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
88 Thông báo Về điểm chuẩn nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 (tuyển sinh chính quy năm 2013 )
89 Kết quả xét thi đua khen thưởng, danh hiệu cá nhân và tập thể năm học 2012-2013
90 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp hè 2013 _có điều chỉnh
91 Tổ chức kiểm tra cấp CC Tin học trình độ A - Khóa 15/2013
92 Kết quả chấm thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
93 Sinh viên K17, 18 tập trung học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2013 - 2014 và đăng kí ở nội trú
94 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp (hè 2013)
95 Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp trung cấp hình thức VLVH (kỳ thi ngày 10,11/8/2013)
96 Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16 (2010-2013)
97 Cấp CC ngoại ngữ, tin học Khóa 14/2013
98 Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014
99 Kết quả xét tuyển trung cấp sư phạm mầm non ngày 23/6/2013 tại Long Phú
100 Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2013 của ĐH Đồng Tháp
101 Kết quả tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
102 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
103 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp
104 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
105 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
106 Kết quả thi tốt nghiệp của lớp TC Tiểu học Vị Thủy và các khóa thi lại (Kỳ thi tháng 3/2013)
107 Thông báo dời ngày thi tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng
108 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật
109 Thông báo về đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
110 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Tháp (học tại Trường CÐSP Sóc Trăng)
111 Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng năm 2013
112 Lịch học trong năm học dành cho các lớp liên thông lên đại học (của trường ĐH Đồng Tháp) ở Trường CÐSP Sóc Trăng
113 Két quả xét tuyển lớp TCMN (đào tạo cho TP Sóc Trăng)
114 Kết quả thi tốt nghiệp liên thông lên đại học (các ngành SP Hóa học, SP Lịch sử và SP Tin học
115 Thông báo về lễ tổng kết khóa học vào trao bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng
116 Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông lên trình độ đại học (liên kết với ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
117 Lịch thi tốt nghiệp của lớp TCSP 12+2 ngành GD Tiểu học liên kết đào tạo với TT GDTX Vị Thủy và Kỳ thi lại tốt nghiệp CĐ, TC
118 Lịch thi tốt nghiệp đại học liên thông (liên kết với Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh)
119 Lịch thi tốt nghiệp hệ VLVH, kỳ thi tháng 11/2012
120 Thông báo kết quả xét tuyển nguyện vọng 2
121 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển của Trường CÐSP Sóc Trăng năm 2012
122 Kết quả chấm thi tuyển sinh cao đẳng chính quy , kỳ thi ngày 14-16/7/2012
123 Kết quả xét tuyển Trung cấp GD Tiểu học (đào tạo cho Thị xã Vĩnh Châu)
124 Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng, kỳ thi ngày 05-06/6/2012
125 Thông báo về tập huấn cho sinh viên K15 các ngành đào tạo giáo viên THCS
126 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên kết VLVH trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung quốc
127 Thông báo tập trung học tập hè 2012 cho các lớp VLVH, liên kết đào tạo ở Trường CÐSP Sóc Trăng
128 Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh năm 2012
129 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo cao đẳng hình thức VLVH năm 2012 của Trường CÐSP Sóc Trăng
130 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐH Đồng Tháp năm 2012
131 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học ngành SP Vật lý, và Khoa học thư viện
132 Lịch thi tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH năm 2012
133 Thông báo về việc kiểm tra năng khiếu xét tuyển TC mầm non (đào tạo cho Huyện Mỹ Xuyên)
134 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2012 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
135 Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2012
136 Thông báo về lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông liên kết với Trường ĐH Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh
137 Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp đại học (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
138 Lịch bảo vệ luận văn (lớp ĐH liên kết với Trường ĐHSP TDTT TP Hồ Chí Minh)
139 Danh sách sinh viên đã học lại và đề nghị thi
140 Hướng dẫn cấu hình lại hộp thư điện tử
141 Qui định bổ sung việc vay vốn của sinh viên
142 Thông báo tập trung sinh viên mới trúng tuyển CĐ chính quy năm 2011-Có điều chỉnh
143 Thông báo tập trung học tập đối với thí sinh mới trúng tuyển
144 Thông báo viết bài cho nội san Trường
145 Thông báo nghỉ tết dương lịch 2011