Bài viết

1 Lịch thi tuyển sinh ĐH Đồng Tháp (đào tạo liên thông năm 2014) tại Trường CÐSP Sóc Trăng
2 Lịch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông (liên kết đào tạo với Trường ĐH Đồng Tháp)
3 Quyết định cho sinh viên dân tộc Khmer nghỉ Tết Chôl-chnăm-thmây năm 2014
4 Thông báo về việc gửi bài đăng cho website Trường
5 Cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn & Tin học trình độ A Khóa 16/2013
6 Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2014 của Trường CÐSP Sóc Trăng
7 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 03/2014)
8 Thông báo về Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học ngành GD Mầm non
9 Danh sách dự kiến nâng lương năm 2014
10 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 02/2014)
11 Kết quả tốt nghiệp ĐH Mầm non (liên kết đào tạo với ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
12 Lịch học ngày thứ bảy, chủ nhật cho các lớp liên thông lên đại học (liên kết với trường ĐH Đồng Tháp)
13 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014
14 Danh sách CB-VC có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch 2014
15 Kết quả đạt kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học trình độ A Khóa ngày 12/1/2014
16 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 01/2014)
17 Khai giảng Khóa 17/2014 (24/2/2014) các lớp Anh văn, Tin học trình độ A, B
18 Về lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH liên thông cho sinh viên liên kết đào tạo của ĐH Đồng Tháp tại Trường CÐSP Sóc Trăng (Khóa học 2011-2013)
19 Về lễ trao bằng cho các học viên tốt nghiệp trong kỳ thi tháng 11/2013
20 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 12)
21 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập
22 Kết quả kỳ thi tốt nghiệp ngày 23,24/11/2013
23 Tổ chức kiểm tra cấp CC Tin học, Ngoại ngữ trình độ A - Khóa 16/2013
24 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 11)
25 Lịch thi tốt nghiệp của lớp đại học GDMN 3 của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh (liên kết đào tạo tại Trường CÐSP Sóc Trăng)
26 Tổng hợp danh sách các bộ phận đã hoàn thành bài viết cho trang web của Trường (Tháng 10)
27 Thông báo về thuế thu nhập cá nhân
28 Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng,TC sư phạm tháng 11/2013
29 Cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A Khóa 15/2013
30 Tổ chức triển khai công tác bảo hiểm y tế cho toàn sinh viên
31 Tổ chức khám sức khỏe cho SV mới trúng tuyển
32 Thực hiện việc tuyền truyền phòng chống tham nhũng năm 2013
33 Thông báo nhắc nhở các bộ phận cung cấp bài viết cho trang web của Trường
34 Thông báo về việc thực hiện Nghị định 116/NĐ-CP
35 Triển khai nội dung và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tự đánh giá
36 Thông báo về điểm chuẩn và kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 (tuyển sinh chính quy năm 2013 )
37 Hướng dẫn thay đổi mật khẩu thẻ thư viện
38 Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2012-2013
39 Khai giảng Khóa 16/2013 (23/9/2013) các lớp Anh văn, Tin học trình độ A, B
40 Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2013
41 Kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Tin học trình độ A - Khóa 15/2013
42 Kết quả thi tốt nghiệp trung cấp sư phạm, kỳ thi tháng 8/2013
43 Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
44 Thông báo Về điểm chuẩn nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 (tuyển sinh chính quy năm 2013 )
45 Kết quả xét thi đua khen thưởng, danh hiệu cá nhân và tập thể năm học 2012-2013
46 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp hè 2013 _có điều chỉnh
47 Tổ chức kiểm tra cấp CC Tin học trình độ A - Khóa 15/2013
48 Kết quả chấm thi tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
49 Sinh viên K17, 18 tập trung học Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2013 - 2014 và đăng kí ở nội trú
50 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp (hè 2013)
51 Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp trung cấp hình thức VLVH (kỳ thi ngày 10,11/8/2013)
52 Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 16 (2010-2013)
53 Cấp CC ngoại ngữ, tin học Khóa 14/2013
54 Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014
55 Kết quả xét tuyển trung cấp sư phạm mầm non ngày 23/6/2013 tại Long Phú
56 Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2013 của ĐH Đồng Tháp
57 Kết quả tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
58 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
59 Lịch thi kết thúc học phần cho các lớp liên kết với ĐH Đồng Tháp
60 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
61 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2013 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
62 Kết quả thi tốt nghiệp của lớp TC Tiểu học Vị Thủy và các khóa thi lại (Kỳ thi tháng 3/2013)
63 Thông báo dời ngày thi tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng
64 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật
65 Thông báo về đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT năm 2013 của Trường CÐSP Sóc Trăng
66 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Tháp (học tại Trường CÐSP Sóc Trăng)
67 Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng năm 2013
68 Lịch học trong năm học dành cho các lớp liên thông lên đại học (của trường ĐH Đồng Tháp) ở Trường CÐSP Sóc Trăng
69 Két quả xét tuyển lớp TCMN (đào tạo cho TP Sóc Trăng)
70 Kết quả thi tốt nghiệp liên thông lên đại học (các ngành SP Hóa học, SP Lịch sử và SP Tin học
71 Thông báo về lễ tổng kết khóa học vào trao bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ VLVH của Trường CÐSP Sóc Trăng
72 Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông lên trình độ đại học (liên kết với ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
73 Lịch thi tốt nghiệp của lớp TCSP 12+2 ngành GD Tiểu học liên kết đào tạo với TT GDTX Vị Thủy và Kỳ thi lại tốt nghiệp CĐ, TC
74 Lịch thi tốt nghiệp đại học liên thông (liên kết với Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh)
75 Lịch thi tốt nghiệp hệ VLVH, kỳ thi tháng 11/2012
76 Thông báo kết quả xét tuyển nguyện vọng 2
77 Thông báo về điểm chuẩn trúng tuyển của Trường CÐSP Sóc Trăng năm 2012
78 Kết quả chấm thi tuyển sinh cao đẳng chính quy , kỳ thi ngày 14-16/7/2012
79 Kết quả xét tuyển Trung cấp GD Tiểu học (đào tạo cho Thị xã Vĩnh Châu)
80 Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng, kỳ thi ngày 05-06/6/2012
81 Thông báo về tập huấn cho sinh viên K15 các ngành đào tạo giáo viên THCS
82 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên kết VLVH trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung quốc
83 Thông báo tập trung học tập hè 2012 cho các lớp VLVH, liên kết đào tạo ở Trường CÐSP Sóc Trăng
84 Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh năm 2012
85 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo cao đẳng hình thức VLVH năm 2012 của Trường CÐSP Sóc Trăng
86 Kết quả thi tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐH Đồng Tháp năm 2012
87 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học ngành SP Vật lý, và Khoa học thư viện
88 Lịch thi tuyển sinh cao đẳng hình thức VLVH năm 2012
89 Thông báo về việc kiểm tra năng khiếu xét tuyển TC mầm non (đào tạo cho Huyện Mỹ Xuyên)
90 Thông báo về lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ đại học năm 2012 (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
91 Thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2012
92 Thông báo về lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông liên kết với Trường ĐH Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh
93 Thông báo về lễ phát bằng tốt nghiệp đại học (liên kết với ĐH Đồng Tháp)
94 Lịch bảo vệ luận văn (lớp ĐH liên kết với Trường ĐHSP TDTT TP Hồ Chí Minh)
95 Danh sách sinh viên đã học lại và đề nghị thi
96 Hướng dẫn cấu hình lại hộp thư điện tử
97 Qui định bổ sung việc vay vốn của sinh viên
98 Thông báo tập trung sinh viên mới trúng tuyển CĐ chính quy năm 2011-Có điều chỉnh
99 Thông báo tập trung học tập đối với thí sinh mới trúng tuyển
100 Thông báo viết bài cho nội san Trường
101 Thông báo nghỉ tết dương lịch 2011