Kế hoạch học tập các lớp Đại học liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2018

  1. Thông báo về việc tổ chức giảng dạy các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học học kỳ 2 - Năm học: 2017-2018: Xem chi tiết
  2. Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin QLĐT xem điểm và thời khóa biểu: Xem chi tiết
  3. Kế hoạch học tập học kỳ 2 - Năm học: 2017-2018: Xem chi tiết
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.