Thông báo kết quả xét tốt nghiệp và trao bằng các lớp Đại học liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp (đợt xét ngày 16/11/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin công bố kết quả xét tốt nghiệp các lớp Đại học liên kết đào tạo với Trường ĐH Đồng Tháp đợt xét tốt nghiệp ngày 16/11/2017 cụ thể như sau:

  1. Kết quả xét tốt nghiệp:

     2.  Thông báo tổ chức trao bằng tốt nghiệp và đăng ký học lại, cải thiện khóa học 2015-2017: Xem chi tiết

     3. Học viên tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận tạm thời và Phiếu học tập tại Phòng ĐT&NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng (gặp thầy Tùng).

Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp hè 2017 có điều chỉnh (cập nhật ngày 09/08/2017)

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp hè 2017 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi kết thúc học phần: Xem chi tiết
  2. Lưu ý: Học viên phải hoàn thành đóng học phí trước khi thi.

Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp hè 2017 có điều chỉnh (cập nhật ngày 07/08/2017)

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp hè 2017 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi kết thúc học phần: Xem chi tiết
  2. Lưu ý: Học viên phải hoàn thành đóng học phí trước khi thi.

Thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp hè 2017

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đào tạo liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp hè 2017 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi kết thúc học phần: Xem chi tiết
  2. Lưu ý: Học viên phải hoàn thành đóng học phí trước khi thi.
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.