Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức thành công Đại hội 26 chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/KCCQ, ngày 28/7/2016 về việc tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Chấp hành Đoàn trường đã xây dựng Kế hoạch số 16-KH/ĐT, ngày 04/9/2016 về việc chỉ đạo các chi đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2017.
Từ ngày 11/10/2016 đến ngày 22/10/2016, tất cả 26 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường đã tiến hành tổ chức đại hội nhằm đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2016, khẳng định những đóng góp của đoàn viên thanh niên, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017. Trên cơ sở bám sát vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017 của Ban Thường vụ Đoàn khối và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

DHCD03

DHCD02

DHCD01
Để tổ chức Đại hội thành công, Ban Thường vụ Đoàn trường đã phân công cho các UV. BCH Đoàn trường chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội. Trong đó, Ban Thường vụ Đoàn trường đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ đoàn nhiệm kỳ mới phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; năng lực về học tập, nghiên cứu; tích cực tham gia và tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên, thiếu nhi học tập, nghiên cứu, lao động, phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, nâng cao thể lực, đời sống tinh thần và kỹ năng xã hội; tăng cường công tác tập hợp thanh niên, thiếu nhi, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.
Sau khi các chi đoàn đã hoàn tất việc tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ ra quyết định công nhận kết quả đại hội và công nhận Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2017 nhằm hoàn thiện bộ máy lãnh, chỉ đạo các chi đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra./.

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.