Lễ trao bằng TN CĐ hệ VLVH

  • Thời gian: Chiều 13g30 - 31/01/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: BGH, Trưởng các đơn vị

Lễ trao bằng TN ĐH liên kết ĐH Đồng Tháp

  • Thời gian: Sáng 7g00 - 31/01/2016
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: BGH, Trưởng các đơn vị

Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

  • Thời gian: 7g30 - 19/11/2015
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • Thành phần: Toàn cơ quan
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.