Hội nghị CB-CC-VC

  • Thời gian: 7g30 - 17/10/2015
  • Địa điểm: Trường CĐSP Sóc Trăng
  • Thành phần: Toàn cơ quan

Lễ trao bằng TN Trung cấp kỳ thi tháng 8.2015

  • Thời gian: 7g30 - 10/10/2015
  • Địa điểm: Giảng đường lớn
  • Thành phần: BGH; Trưởng phòng, Khoa-Tổ; GV, HV tốt nghiệp

Tuyển sinh Trung cấp VLVH

  • Thời gian: 7g00 - 03/10/2015
  • Địa điểm: Trường CĐSP Sóc Trăng
  • Thành phần: Hội đồng tuyển sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.