Họp giao ban

  • Thời gian: 8g30 - 30/3/2015
  • Địa điểm: Phòng 111
  • Thành phần: LĐ phòng ban

Hội thi SV thanh lịch 26/3

  • Thời gian: 18g30 - 26/03/2015
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • Thành phần: BGH, LĐ phòng ban, Đoàn TN
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.