Họp Hội đồng sư phạm

  • Thời gian: 14g00 - 09/06/2017
  • Địa điểm: P.111
  • T.phần: BGH, Phòng, Khoa/Tổ, GV

Tập huấn nghiệp vụ thi THPT QG năm 2017

  • Thời gian: 7g30 - 02/06/2017
  • Địa điểm: P.111
  • T.phần: Hội đồng thi

Hội thi Giáo viên giỏi TCCN năm 2017

  • Thời gian: 7g30 - 07/04/2017
  • Địa điểm: Trường CĐSP Sóc Trăng
  • T.phần: Hội đồng thi, Giảng viên
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.