Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

  1. Lịch thi ngày 25/12 và ngày 26/12/2017: sinh viên không thi, sẽ đợi thông báo sau của Phòng Khảo thí Kiểm đinh chất lượng giáo dục (lý do nghỉ vì bảo Tembin)
  2. Lịch thi ngày 27/12/2017 (thứ tư): thi theo lịch thi đã công bố của Phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục.

Ghi chú: Mọi thắc mác liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (điện thoại: 0299.3523372 hoặc Cô Tuyết: 0945.154454)

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.