Thông báo kết quả thi kết thúc học phần cao đẳng chính quy học kỳ 1, năm 2018-20189

  1. Khoa Mầm non, Lớp MN K22: Xem chi tiết
  2. Khoa Mầm non, Lớp MN K23: Xem chi tiết
  3. Khoa Mầm non, Lớp MN K24: Xem chi tiết
  4. Khoa Xã hội, Lớp TH K22, VS K22: Xem chi tiết
  5. Tổ Anh văn, Lớp AV K22, K23, K24: Xem chi tiết
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.