Thông báo danh sách phòng tốt nghiệp CĐ&TC hệ VLVH ngày 12, 13/12/2015

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp CĐSP &TCSP hệ VLVH kỳ thi ngày 12, 13/12/2015 cụ thể như sau: <<Download Danh sách phòng thi tốt nghiệp CĐ&TC>>

Ghi chú:

- Đúng 7 giờ 00 ngày 12/12/2015 học viên tập trung sinh hoạt quy chế thi theo lịch thi đã được công bố. Khi đến dự thi các học viên cần mang theo các giấy tờ sau: Thẻ học viên, giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục dự thi. Đối với các học viên thi lại thì nhận Thẻ dự thi tại Phòng Đào tạo & NCKH (trước 7 giờ 00 ngày 12/12/2015)

- Các học viên xem và kiểm tra lại những thông tin trong danh sách phòng thi như việc đăng ký môn thi Khoa học Mác-Lênin (Kinh tế chính trị hoặc CNXHKH). Nếu có sai sót cần báo ngay cho Phòng Đào tạo & NCKH điện thoại: 0793.852597.

Thông báo nhận giấy chứng nhận tạm thời và phiếu điểm các lớp ĐH khóa 2013 liên kết với ĐH Đồng Tháp

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông đến học viên các lớp Đại học khóa 2013 liên kết đào tạo với Trường ĐH Đồng Tháp lên nhận giấy chứng nhận tạm thời và phiếu điểm tại Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng (gặp cô Duyên). Kế hoạch tổ chức phát bằng tốt nghiệp sẽ thông báo sau.

 

Thông báo danh sách đủ và chưa đủ điều kiện dự thi tốt CĐSP & TCSP hệ VLVH kỳ thi tháng 12.2015

Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo kết quả xét đủ và chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp CĐSP &TCSP hệ VLVH kỳ thi tháng 12.2015 cụ thể như sau:

Ghi chú:

- Những trường hợp tô màu vàng trong danh sách đủ điều kiện dụ thi tốt nghiệp đề nghị nộp bổ sung gấp các bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp chuyên ngành và giấy khai sinh.

- Các học viên xem và kiểm tra lại những thông tin trong danh sách như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc... để làm căn cứ cấp bằng tốt nghiệp sau này. Nếu có sai sót cần báo ngay cho Phòng Đào tạo & NCKH điện thoại: 0793.852597.

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.