Điểm chuẩn dự kiến các ngành cao đẳng chính quy năm 2015 (tính đến 20/08/2015)

THÔNG BÁO
Về việc công bố điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2015
(tính đến ngày 20/08/2015)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn Điểm chuẩn dự kiến Chỉ tiêu
 1 51140201 Giáo dục Mầm non Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non M00  12.0  160
 2  51140202  Giáo dục Tiểu học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  160 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00  12.0
 3 51140209 Sư phạm Toán học Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
 4  51140212  Sư phạm Hóa học  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  30
Toán, Hóa học, Sinh học B00  12.0
 5  51480201  Tin học ứng dụng  Toán, Vật lý, Hóa học A00  12.0  50
Toán, Vật lý, Tiếng Anh D66  12.0

                                                                                                                               

                                                                                                                                HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.