Thông báo xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 2 - Năm 2016

SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số          /CĐSP

V/v tuyển sinh đào tạo cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016

                  Sóc Trăng, ngày   16 tháng 8   năm 2016

Kính gởi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện. thị xã, thành phố;

               Các trường THPT, các trung tâm GDTX Tỉnh Sóc Trăng

 

Theo kế hoạch tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả xét tuyển đợt 1, trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy đợt 2 như sau:

       1. Hình thức xét tuyển:

Tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THPT theo điểm thi tốt nghiệp ở cụm thi do trường đại học tổ chức (không xét tuyển theo điểm học bạ vì đã xét đủ theo tỉ lệ đăng ký).

2. Các ngành có chỉ tiêu xét tuyển đợt 2:

STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu Điểm chuẩn Ghi chú tổ hợp môn xét tuyển *
1 Giáo dục Tiểu học 30 16,5 Văn, Lịch sử, Địa lý; hay Toán, Vật lý, Hóa học
 2 Giáo dục Mầm non 100 16,0 Văn, Toán và Năng khiếu**
 3 Sư phạm Anh văn 25 12,0 Văn, Toán và Tiếng Anh
 4 Sư phạm Ngữ văn 10 14,5 Văn, Lịch sử, Địa lý

* Điểm thi môn in đậm trong tổ hợp môn được tính hệ số 2.

** Thí sinh thi Năng khiếu tại trường ngày 05/9/2016 để có điểm xét tuyển.

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển,

Từ ngày 16/8/2016 đến hết ngày 04/9/2016.

4. Địa điểm và hồ sơ đăng ký

- Tại trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, số 139 tỉnh lộ 934 (tỉnh lộ 8), Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Hồ sơ đăng ký: đơn theo mẫu và các loại hồ sơ như quy định trong đợt 1 (có ở trang web www.stttc.edu.vn.

- Lệ phí tuyển sinh: ngành GD Mầm non: 330.000 đ/hồ sơ, các ngành khác 30.000đ/hồ sơ.

Thông tin chi tiết có ở trang web www.stttc.edu.vn hay liên hệ ĐT 0793 852 597.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Quản trị trang web

- Lưu (ĐT,VT)

 

                                                                               

                                                                      

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 1 - Năm 2016

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo kết quả thi tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 1 - Năm 2016 cụ thể như sau:

  1. Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển theo điểm thi THPT QG: <Download>
  2. Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển theo điểm Học bạ THPT: <Download>
  3. Kết quả thi năng khiếu mần non: <Download>

Ghi chú:

      - Những thí sinh trúng tuyển xét theo điểm thi THPT QG 2016 phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (Bản gốc) tại Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng. Thời gian từ ngày 16/08/2016 đến ngày 19/08/2016

     -  Thông báo tất cả các thí sinh trúng tuyển (xét theo điểm thi THPTQG và Học bạ THPT) tập trung nhập học tại Trường CĐSP Sóc Trăng vào lúc 7 giờ 00, ngày 06/09/2016 để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ nhập học, xếp vào lớp học và nhận Giấy báo trúng tuyển.

Thông báo hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 1 - Năm 2016

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

                    Số       /TB-CĐSP                          Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

 

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn xét tuyển

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Văn, NĂNG KHIẾU 200
2 Giáo dục Tiểu học C140202 TOÁN, Vật lý, Hóa học hay VĂN, Lịch sử, Địa lý 150
3 Sư phạm Ngữ văn C140217 VĂN, Lịch sử, Địa lý 30
4 Sư phạm Tiếng Anh C140231 Văn, Toán, TIẾNG ANH 50

Ghi chú: tên môn IN ĐẬM trong Tổ hợp môn xét tuyển là môn thi chính có hệ số 2.

2. Hồ sơ xét tuyển và năng khiếu mầm non:

a) Xét tuyển theo điểm thi THPTQG:

- Phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 (theo mẫu của trường): <Download>

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2016.

- Bản sao các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

b) Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường): <Download>

- Bản sao học bạ THPT (có công chứng)

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt ngiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016)

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

c) Đăng ký dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non:

- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (theo mẫu của trường): <Download>

- 02 ảnh 3x4 có ghi họ tên, ngày sinh ở mặt sau.

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Nội dung thi năng khiếu ngành GD mầm non: <Download>

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và thi năng khiếu mầm non:

- Xét tuyển theo điểm thi THPQG đợt 1: 20/7/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Xét tuyển theo học bạ THPT đợt 1: 15/5/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Đăng ký thi năng khiếu ngành GDMN: 15/5/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Tổ chức thi năng khiếu ngành GD mầm non: 7 giờ 00, ngày 13/8/2016.

4. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển các ngành kể cả GD Mầm non: 30.000đ/ hồ sơ

- Lệ phí thi năng khiếu Mầm non đối với ngành GD Mầm non: 300.000đ/ hồ sơ

                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.