Thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.