Kết quả xét tuyển tuyển sinh trung cấp ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học kỳ xét tuyển ngày 03/10/2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin công bố danh sách thí sinh trúng tuyển tuyển sinh trung cấp ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học, kỳ xét tuyển ngày 03/10/2015 cụ thể như sau:

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển tập trung tại Trường CĐSP Sóc Trăng vào lúc 08 giờ 00 ngày thứ bảy 24/10/2015 để:

  1. Được triển khai phương án học tập từ 02/11/2015.
  2. Đăng ký xếp lớp học phù hợp với điều kiện của người học.
  3. Nghe phổ biến những nội dung cơ bản về quy chế đào tạo và các thủ tục cần thiết trước khi nhập học chính thức.

 

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng GV Tiếng Anh dạy học trong các cơ sở GDMN và GDTH năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/TB-CĐSP
               Sóc Trăng, ngày 11 tháng 9 năm 2015
THÔNG BÁO

V/v Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh

dạy học trong các cơ sở GDMN và GDTH năm 2015

 

            Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ Công văn số4323/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụGDTH năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1564/SGDĐT-GDMN ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các trường, cơ sở GDMN;

Nhằm nâng dần tỉ lệ giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu đối với từng cấp học Mầm non và Tiểu học trong tỉnh Sóc Trăng,

           Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng liên kết đào tạo với Trung tâm tư vấn thương mại quốc tế - ICCC, Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2015, với nội dung như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.