Thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II, Tiểu học hạng II (7g30 ngày 10/11/2018)

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Mầm non hạng II, Tiểu học hạng II cụ thể như sau:

  • Thời gian: 7 giờ 30 ngày 10/11/2018
  • Địa điểm học: Mầm non hạng II (Phòng Tin học 1 - Khu C); Tiểu học hạng II ( Phòng Tin học 4 - Khu C)

 

Thông báo về việc phát chứng chỉ các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học và THCS - Khóa 2 (liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp)

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo về việc phát chứng chỉ các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm, Tiểu học và THCS khóa 2 năm 2018 cụ thể như sau:

  1. Lớp Mầm non hạng III
  2. Lớp Tiểu học hạng II
  3. Lớp Tiểu học hạng III
  4. Lớp THCS hạng II
  5. Lớp Tiểu học hạng III (Lớp đặt tại TX Ngã Năm, Sóc Trăng)

Học viên nhận chứng chỉ trực tiếp tại Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng (gặp cô Duyên hoặc thầy Tùng). Những trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền của đơn vị công tác.

PHÒNG ĐÀO TẠO & NCKH

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.