Quyết định số 184/QĐ-CĐSP về việc Ban hành quy định học lại, thi lại và thi cải thiện điểm đối với các hệ đào tạo

- Quy định học lại, thi lại và cải thiện điểm: <Download quy định>

- Các mẫu đơn kèm theo:

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.