Đoàn thanh niên

0
1286

NHÂN SỰ BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2019 – 2022
———————–

TT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Chức vụ Đoàn Đảng viên
Nam Nữ
 1. Mã Trường Thành 1989 Thạc sĩ  Bí thư x
2. Dương Trường Sơn 1990 Thạc sĩ Phó Bí thư
3. Nguyễn Thị Lệ Trinh 1992 Đại học Phó Bí thư x
 4. Lâm Kim Ngân 1989 Thạc sĩ UV. BTV Đoàn trường x
5. Trần Minh Khiêm 1988 Thạc sĩ UV. BTV Đoàn trường x
 6. Nguyễn Minh Thư
(Kế toán)
1991 Thạc sĩ UV. BCH Đoàn trường x
7. Ngô Thị Mai Anh 2000 UV. BCH Đoàn trường
8. Dương Bảo Kim 2000 UV. BCH Đoàn trường
9. Trần Phạm Đức Hảo 2000 UV. BCH Đoàn trường
10. Lý Minh Khôi 2000 UV. BCH Đoàn trường
11. Nguyễn Tấn Khoa 1998 UV. BCH Đoàn trường

Bình luận bài viết