Theo luật GDNN (khoản 5 – Điều 23)

Các nội dung công khai theo Luật GDNN (Khoản 5 - Điều 23) (cập nhật đến cuối tháng 12/2020) Mục tiêu - sứ mạng của...

Theo Công văn 1857 ngày 17/8/2020 của tổng cục GDNN

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp (tính đến cuối tháng 12/2020) Cơ sở vật chất ...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học