Thông báo v/v tổ chức đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức...

  Thông báo 1146/TB-VPTNL Mẫu giấy thi trực tuyến Hướng dẫn thi tự luận (câu hỏi mở) bằng hình thức thi trực tuyến Hướng dẫn Scan bài thi...

Chương trình đào tạo của các trường liên kết

Đại học Cần Thơ Đại học Trà Vinh Đại học Giao Thông Vận Tải Đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM

Chương trình đào tạo cao đẳng Tài chính – Ngân hàng

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học - Số lượng môn học: 38 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 89 tín...

Chương trình đào tạo cao đẳng Tài chính doanh nghiệp

1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học - Số lượng môn học: 38 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín...

Các QĐ chương trình đào tạo các lớp liên kết Trường ĐH. Trà Vinh

Các QĐ chương trình đào tạo các lớp liên kết Trường ĐH. Trà Vinh năm 2018 gồm các lớp như sau: DE18KT886 QD 5625...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học