Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Hội nghị lần thứ...

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị lần thứ 1...

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ: Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Địa chỉ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 139, Tỉnh lộ...

DANH SÁCH TRÍCH NGANG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG,...

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đơn vị/Cơ quan công tác Chức danh Nam Nữ 01 Nguyễn Văn Triều 1975 Phó Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Chủ tịch HĐ 02 Lê Hoàng Điện Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH Ủy viên 03 Nguyễn Văn Tâm 1973 Phó...

Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

https://drive.google.com/open?id=11t2hOakYxQS_r3YDe20ePppPG801Oh9t

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học