Các Quy chế, Quy định Năm 2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc...

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 06/QĐ-CĐCĐ 13/02/2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định quản lý và quy trình thực hiện hoạt...

CÁC KẾ HOẠCH NĂM 2020 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 75/KH-CĐCĐ 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. 81/KH-CĐCĐ 10/02/2020 Kế hoạch Công tác tuyển sinh trung...

Các kế hoạch 2018 – 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 31/KH-CĐCĐ 13/9/2018 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 33/KH-CĐCĐ 17/9/2018 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 35/KH-CĐCĐ 15/01/2019 Hoạt...

Số lượng truy cập

0FansLike
294SubscribersSubscribe

Hoạt động Khoa học