Hội nghị CB-CC-VC năm 2018

  • Thời gian: 7g30 - 06/10/2018
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: CB-CC-VC toàn cơ quan

Lễ tổng kết lớp CDNN THCS và MN, khóa 1 năm 2018

  • Thời gian: 7g30 - 10/08/2018
  • Địa điểm: Hội trường lớn
  • T.phần: BGH, Giảng viên và học viên các lớp THCS I, II và MN II
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.