Thông báo hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 1 - Năm 2016

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

                    Số       /TB-CĐSP                          Sóc Trăng, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

 

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn xét tuyển

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Văn, NĂNG KHIẾU 200
2 Giáo dục Tiểu học C140202 TOÁN, Vật lý, Hóa học hay VĂN, Lịch sử, Địa lý 150
3 Sư phạm Ngữ văn C140217 VĂN, Lịch sử, Địa lý 30
4 Sư phạm Tiếng Anh C140231 Văn, Toán, TIẾNG ANH 50

Ghi chú: tên môn IN ĐẬM trong Tổ hợp môn xét tuyển là môn thi chính có hệ số 2.

2. Hồ sơ xét tuyển và năng khiếu mầm non:

a) Xét tuyển theo điểm thi THPTQG:

- Phiếu đăng ký xét tuyển đợt 1 (theo mẫu của trường): <Download>

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2016.

- Bản sao các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

b) Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường): <Download>

- Bản sao học bạ THPT (có công chứng)

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt ngiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016)

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

c) Đăng ký dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non:

- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (theo mẫu của trường): <Download>

- 02 ảnh 3x4 có ghi họ tên, ngày sinh ở mặt sau.

- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Nội dung thi năng khiếu ngành GD mầm non: <Download>

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và thi năng khiếu mầm non:

- Xét tuyển theo điểm thi THPQG đợt 1: 20/7/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Xét tuyển theo học bạ THPT đợt 1: 15/5/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Đăng ký thi năng khiếu ngành GDMN: 15/5/2016 đến 17h00 ngày 12/8/2016.

- Tổ chức thi năng khiếu ngành GD mầm non: 7 giờ 00, ngày 13/8/2016.

4. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xét tuyển các ngành kể cả GD Mầm non: 30.000đ/ hồ sơ

- Lệ phí thi năng khiếu Mầm non đối với ngành GD Mầm non: 300.000đ/ hồ sơ

                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.